Giới thiệu
About Thu Huyen
Khách hàng thân mến! Hiện nay bạn có thể ngồi nhà và xem rất nhiều sản phẩm trên website của chúng tôi. Đơn giản chỉ cần chọn được mẫu , điện thoại để chúng tôi đem catalogue cho bạn xem. Bạn có thể tham khảo ý tưởng từ nhiều hình ảnh thi công thực tế và những bài viết chúng tôi đưa lên đây. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ văn phòng của chúng tôi, luôn có những nhân viên Kiến Trúc Sinh Thái sẵn sàng giúp đỡ bạn.... Xem tiếp
Chúng tôi trên FaceBook
stock-photo-a-bamboo-garden-with-a-wooden-walkway-133884896
stock-photo-a-bamboo-garden-with-a-wooden-walkway-133884896
 
 • Mã sản phẩm: Cây Xanh
  Đơn giá:
  Quy cách:
  Tình trạng: còn hàng

  Chi tiết sản phẩm:

 • stock-photo-alley-in-a-wonderful-park-270881249
  stock-photo-alley-in-a-wonderful-park-270881249
 • stock-photo-a-magical-bridge-in-a-green-lush-forest-169427804
  stock-photo-a-magical-bridge-in-a-green-lush-forest-169427804
 • stock-photo-a-path-is-surrounded-by-bamboo-116726221
  stock-photo-a-path-is-surrounded-by-bamboo-116726221
 • stock-photo-arashiyama-japanese-bamboo-forest-kyoto-japan-363820895
  stock-photo-arashiyama-japanese-bamboo-forest-kyoto-japan-363820895
 • stock-photo-asian-bamboo-forest-with-morning-sunlight-60499090 (1)
  stock-photo-asian-bamboo-forest-with-morning-sunlight-60499090 (1)
 • stock-photo-asian-bamboo-forest-with-morning-sunlight-60499090
  stock-photo-asian-bamboo-forest-with-morning-sunlight-60499090
 • stock-photo-asian-bamboo-forest-with-sunlight-78043957
  stock-photo-asian-bamboo-forest-with-sunlight-78043957
 • stock-photo-autumn-forest-115358650
  stock-photo-autumn-forest-115358650
 • stock-photo-autumn-forest-220681294
  stock-photo-autumn-forest-220681294
 • stock-photo-autumn-forest-scenery-with-rays-of-warm-light-illumining-the-gold-foliage-and-a-footpath-leading-315523706
  stock-photo-autumn-forest-scenery-with-rays-of-warm-light-illumining-the-gold-foliage-and-a-footpath-leading-315523706
 • stock-photo-autumn-forest-with-lights-87880354
  stock-photo-autumn-forest-with-lights-87880354
 • stock-photo-autumn-trees-at-sunrise-115563094
  stock-photo-autumn-trees-at-sunrise-115563094
 • stock-photo-bamboo-187933199
  stock-photo-bamboo-187933199
 • stock-photo-bamboo-forest-79277509
  stock-photo-bamboo-forest-79277509
 • stock-photo-bamboo-forest-132430772
  stock-photo-bamboo-forest-132430772
 • stock-photo-bamboo-forest-214552963
  stock-photo-bamboo-forest-214552963
 • stock-photo-bamboo-forest-225784870
  stock-photo-bamboo-forest-225784870
 • stock-photo-bamboo-forest-312926213
  stock-photo-bamboo-forest-312926213
 • stock-photo-bamboo-forest-arashiyama-kyoto-japan-221937283
  stock-photo-bamboo-forest-arashiyama-kyoto-japan-221937283
 • stock-photo-bamboo-forest-in-japan-village-of-hananobe-chiba-406322608
  stock-photo-bamboo-forest-in-japan-village-of-hananobe-chiba-406322608
 • stock-photo-bamboo-forest-with-morning-sunlight-60257503
  stock-photo-bamboo-forest-with-morning-sunlight-60257503
 • stock-photo-bamboo-forest-with-morning-sunlight-67489906
  stock-photo-bamboo-forest-with-morning-sunlight-67489906
 • stock-photo-bamboo-forest-with-sun-flare-arashiyama-kyoto-japan-413918392
  stock-photo-bamboo-forest-with-sun-flare-arashiyama-kyoto-japan-413918392
 • stock-photo-bamboo-grove-bamboo-forest-at-arashiyama-kyoto-japan-226193995
  stock-photo-bamboo-grove-bamboo-forest-at-arashiyama-kyoto-japan-226193995
 • stock-photo-bamboo-grove-bamboo-forest-at-arashiyama-kyoto-japan-414258727
  stock-photo-bamboo-grove-bamboo-forest-at-arashiyama-kyoto-japan-414258727
 • stock-photo-bamboo-grove-bamboo-forest-at-kamakura-kanagawa-japan-431405215
  stock-photo-bamboo-grove-bamboo-forest-at-kamakura-kanagawa-japan-431405215
 • stock-photo-bamboo-sprouts-forest-134337065
  stock-photo-bamboo-sprouts-forest-134337065
 • stock-photo-bambusoideae-bamboo-forest-177133304
  stock-photo-bambusoideae-bamboo-forest-177133304
 • stock-photo-beautiful-autumn-forest-in-poland-159080786
  stock-photo-beautiful-autumn-forest-in-poland-159080786
 • stock-photo-beautiful-autumn-forest-mountain-path-at-sunset-111970076
  stock-photo-beautiful-autumn-forest-mountain-path-at-sunset-111970076
 • stock-photo-beautiful-autumn-forest-mountain-path-at-sunset-vertical-composition-111970088
  stock-photo-beautiful-autumn-forest-mountain-path-at-sunset-vertical-composition-111970088
 • stock-photo-beautiful-autumn-lane-in-the-forest-78944713
  stock-photo-beautiful-autumn-lane-in-the-forest-78944713
 • stock-photo-beautiful-green-forest-111537713
  stock-photo-beautiful-green-forest-111537713
 • stock-photo-beautiful-green-forest-in-summer-125444354
  stock-photo-beautiful-green-forest-in-summer-125444354
 • stock-photo-beautiful-view-over-a-straight-road-in-the-dark-wood-221416990
  stock-photo-beautiful-view-over-a-straight-road-in-the-dark-wood-221416990
 • stock-photo-bird-s-eye-view-of-a-scenic-sunset-over-the-forest-hills-with-toned-dramatic-colors-276530600
  stock-photo-bird-s-eye-view-of-a-scenic-sunset-over-the-forest-hills-with-toned-dramatic-colors-276530600
 • stock-photo-blurred-street-trees-green-author-and-retro-in-taiwan-420696655
  stock-photo-blurred-street-trees-green-author-and-retro-in-taiwan-420696655
 • stock-photo-cedar-forest-road-303863717
  stock-photo-cedar-forest-road-303863717
 • stock-photo-country-road-running-through-tree-alley-78600310
  stock-photo-country-road-running-through-tree-alley-78600310
 • stock-photo-craggy-gardens-appalachian-hiking-trail-fog-blue-ridge-parkway-near-asheville-nc-in-western-north-95411461
  stock-photo-craggy-gardens-appalachian-hiking-trail-fog-blue-ridge-parkway-near-asheville-nc-in-western-north-95411461
 • stock-photo-dirt-road-in-a-fresh-deciduous-forest-on-a-foggy-spring-morning-67408018
  stock-photo-dirt-road-in-a-fresh-deciduous-forest-on-a-foggy-spring-morning-67408018
 • stock-photo-dirt-road-leading-through-the-woods-on-a-foggy-summer-morning-58597477
  stock-photo-dirt-road-leading-through-the-woods-on-a-foggy-summer-morning-58597477
 • stock-photo-empty-table-for-product-display-montages-203768527
  stock-photo-empty-table-for-product-display-montages-203768527
 • stock-photo-fairytale-road-386802160
  stock-photo-fairytale-road-386802160
 • stock-photo-fantasy-tree-house-in-forest-154692029
  stock-photo-fantasy-tree-house-in-forest-154692029
 • stock-photo-fantasy-tree-house-in-forest-166606811
  stock-photo-fantasy-tree-house-in-forest-166606811
 • stock-photo-foggy-straight-redwood-highway-in-northern-california-united-states-278206469
  stock-photo-foggy-straight-redwood-highway-in-northern-california-united-states-278206469
 • stock-photo-forest-at-dusk-24912262
  stock-photo-forest-at-dusk-24912262
 • stock-photo-forest-background-vintage-style-109780406
  stock-photo-forest-background-vintage-style-109780406
 • stock-photo-forest-road-under-sunset-sunbeams-lane-running-through-the-autumn-deciduous-forest-at-dawn-or-186721406
  stock-photo-forest-road-under-sunset-sunbeams-lane-running-through-the-autumn-deciduous-forest-at-dawn-or-186721406
 • stock-photo-forest-road-under-sunset-sunbeams-lane-running-through-the-autumn-deciduous-forest-at-dawn-or-228722404
  stock-photo-forest-road-under-sunset-sunbeams-lane-running-through-the-autumn-deciduous-forest-at-dawn-or-228722404
 • stock-photo-forest-trail-301726121
  stock-photo-forest-trail-301726121
 • stock-photo-forest-trees-nature-green-wood-sunlight-backgrounds-95603242
  stock-photo-forest-trees-nature-green-wood-sunlight-backgrounds-95603242
 • stock-photo-forest-trees-nature-green-wood-sunlight-backgrounds-100673197
  stock-photo-forest-trees-nature-green-wood-sunlight-backgrounds-100673197
 • stock-photo-forest-trees-nature-green-wood-sunlight-backgrounds-251419789 (1)
  stock-photo-forest-trees-nature-green-wood-sunlight-backgrounds-251419789 (1)
 • stock-photo-forest-trees-nature-green-wood-sunlight-backgrounds-251419789
  stock-photo-forest-trees-nature-green-wood-sunlight-backgrounds-251419789
 • stock-photo-forest-trees-nature-green-wood-sunlight-backgrounds-287122835
  stock-photo-forest-trees-nature-green-wood-sunlight-backgrounds-287122835
 • stock-photo-gravel-road-alley-in-rural-landscape-435319138
  stock-photo-gravel-road-alley-in-rural-landscape-435319138
 • stock-photo-green-bamboo-forest-in-the-summer-365758907
  stock-photo-green-bamboo-forest-in-the-summer-365758907
 • stock-photo-green-bamboo-tree-in-a-garden-180980948
  stock-photo-green-bamboo-tree-in-a-garden-180980948
 • stock-photo-kyoto-japan-at-the-bamboo-forest-343886213
  stock-photo-kyoto-japan-at-the-bamboo-forest-343886213
 • stock-photo-landscape-in-a-pine-forest-in-the-spring-with-a-wood-footpath-and-beautiful-trees-405764314
  stock-photo-landscape-in-a-pine-forest-in-the-spring-with-a-wood-footpath-and-beautiful-trees-405764314
 • stock-photo-landscape-of-straight-road-under-the-trees-the-famous-longtien-green-tunnel-in-taitung-taiwan-286918439
  stock-photo-landscape-of-straight-road-under-the-trees-the-famous-longtien-green-tunnel-in-taitung-taiwan-286918439
 • stock-photo-lighting-tree-trail-97970867
  stock-photo-lighting-tree-trail-97970867
 • stock-photo-light-in-the-bamboo-forest-216153802
  stock-photo-light-in-the-bamboo-forest-216153802
 • stock-photo-little-road-through-row-of-trees-59706901
  stock-photo-little-road-through-row-of-trees-59706901
 • stock-photo-magical-autumn-forest-113418409
  stock-photo-magical-autumn-forest-113418409
 • stock-photo-magical-light-on-a-footpath-in-a-green-forest-85469002
  stock-photo-magical-light-on-a-footpath-in-a-green-forest-85469002
 • stock-photo-majestic-view-on-turquoise-water-and-sunny-beams-in-the-plitvice-lakes-national-park-croatia-267769889
  stock-photo-majestic-view-on-turquoise-water-and-sunny-beams-in-the-plitvice-lakes-national-park-croatia-267769889
 • stock-photo-majestic-view-on-turquoise-water-and-sunny-beams-in-the-plitvice-lakes-national-park-croatia-267769910
  stock-photo-majestic-view-on-turquoise-water-and-sunny-beams-in-the-plitvice-lakes-national-park-croatia-267769910
 • stock-photo-majestic-view-on-waterfall-with-turquoise-water-and-sunny-beams-in-the-plitvice-lakes-national-park-220863127
  stock-photo-majestic-view-on-waterfall-with-turquoise-water-and-sunny-beams-in-the-plitvice-lakes-national-park-220863127
 • stock-photo-massive-green-shade-trees-hang-over-an-empty-street-in-a-park-438885907
  stock-photo-massive-green-shade-trees-hang-over-an-empty-street-in-a-park-438885907
 • stock-photo-misty-old-forest-60822307
  stock-photo-misty-old-forest-60822307
 • stock-photo-mysterious-entrance-to-new-life-or-beginning-224658628
  stock-photo-mysterious-entrance-to-new-life-or-beginning-224658628
 • stock-photo-mystic-journey-ahead-a-quiet-lane-on-a-beautiful-forest-with-stream-129465749
  stock-photo-mystic-journey-ahead-a-quiet-lane-on-a-beautiful-forest-with-stream-129465749
 • stock-photo-nature-tree-flower-and-landscape-152169698
  stock-photo-nature-tree-flower-and-landscape-152169698
 • stock-photo-nature-tree-in-the-forest-with-sunlight-91146470
  stock-photo-nature-tree-in-the-forest-with-sunlight-91146470
 • stock-photo-nature-tree-pathway-in-the-forest-with-sunlight-backgrounds-99079640
  stock-photo-nature-tree-pathway-in-the-forest-with-sunlight-backgrounds-99079640
 • stock-photo-old-road-in-a-forest-with-vintage-filter-431147059
  stock-photo-old-road-in-a-forest-with-vintage-filter-431147059
 • stock-photo-pang-ung-reflection-of-pine-tree-in-a-lake-meahongson-thailand-248037082
  stock-photo-pang-ung-reflection-of-pine-tree-in-a-lake-meahongson-thailand-248037082
 • stock-photo-path-in-nice-old-park-day-autumn-89990077
  stock-photo-path-in-nice-old-park-day-autumn-89990077
 • stock-photo-path-in-the-forest-99116525
  stock-photo-path-in-the-forest-99116525
 • stock-photo-pathway-or-footpath-through-mixed-forest-near-lake-path-passing-along-the-water-on-sunny-day-404897197
  stock-photo-pathway-or-footpath-through-mixed-forest-near-lake-path-passing-along-the-water-on-sunny-day-404897197
 • stock-photo-pile-forest-187233449
  stock-photo-pile-forest-187233449
 • stock-photo-pile-forest-187233479
  stock-photo-pile-forest-187233479
 • stock-photo-pumpkin-in-dark-halloween-forest-151421378
  stock-photo-pumpkin-in-dark-halloween-forest-151421378
 • stock-photo-red-and-colorful-autumn-colors-in-the-beech-forest-324967346
  stock-photo-red-and-colorful-autumn-colors-in-the-beech-forest-324967346
 • stock-photo-road-in-a-beautiful-forest-in-the-morning-163822355
  stock-photo-road-in-a-beautiful-forest-in-the-morning-163822355
 • stock-photo-road-in-magic-dark-forest-151149986
  stock-photo-road-in-magic-dark-forest-151149986
 • stock-photo-road-in-magic-dark-forest-dark-tone-color-328282187
  stock-photo-road-in-magic-dark-forest-dark-tone-color-328282187
 • stock-photo-road-with-the-trees-landscape-at-luye-taitung-taiwan-asia-349171094
  stock-photo-road-with-the-trees-landscape-at-luye-taitung-taiwan-asia-349171094
 • stock-photo-road-with-the-trees-landscape-at-luye-taitung-taiwan-asia-352958024
  stock-photo-road-with-the-trees-landscape-at-luye-taitung-taiwan-asia-352958024
 • stock-photo-rural-road-and-green-forest-with-ray-light-in-dramatic-tone-326089895
  stock-photo-rural-road-and-green-forest-with-ray-light-in-dramatic-tone-326089895
 • stock-photo-rural-road-lined-by-oak-trees-170667491
  stock-photo-rural-road-lined-by-oak-trees-170667491
 • stock-photo-rural-road-through-the-deep-green-forest-natural-summer-background-426436006
  stock-photo-rural-road-through-the-deep-green-forest-natural-summer-background-426436006
 • stock-photo-scenic-view-of-a-path-on-a-green-tree-lined-leafy-lane-284775671
  stock-photo-scenic-view-of-a-path-on-a-green-tree-lined-leafy-lane-284775671
 • stock-photo-smoke-in-sunlit-spruce-tree-forest-436561795
  stock-photo-smoke-in-sunlit-spruce-tree-forest-436561795
 • stock-photo-spring-nature-beautiful-landscape-park-with-green-grass-and-trees-tranquil-background-139257314
  stock-photo-spring-nature-beautiful-landscape-park-with-green-grass-and-trees-tranquil-background-139257314
 • stock-photo-straight-outstretched-forests-369953468
  stock-photo-straight-outstretched-forests-369953468
 • stock-photo-street-trees-and-green-blur-retro-dress-in-taiwan-413095285 (1)
  stock-photo-street-trees-and-green-blur-retro-dress-in-taiwan-413095285 (1)
 • stock-photo-street-trees-and-green-blur-retro-dress-in-taiwan-413095285
  stock-photo-street-trees-and-green-blur-retro-dress-in-taiwan-413095285
 • stock-photo-street-trees-in-taiwan-author-and-retro-413445271
  stock-photo-street-trees-in-taiwan-author-and-retro-413445271
 • stock-photo-street-trees-in-taiwan-author-and-retro-413445277
  stock-photo-street-trees-in-taiwan-author-and-retro-413445277
 • stock-photo-subtropical-forest-in-nepal-140999746
  stock-photo-subtropical-forest-in-nepal-140999746
 • stock-photo-summer-fog-in-the-forest-315939236
  stock-photo-summer-fog-in-the-forest-315939236
 • stock-photo-summer-sunny-forest-trees-and-green-grass-nature-wood-sunlight-background-instant-toned-image-270100805
  stock-photo-summer-sunny-forest-trees-and-green-grass-nature-wood-sunlight-background-instant-toned-image-270100805
 • stock-photo-sunlight-falls-on-the-rural-road-in-the-misty-autumnal-forest-photo-taken-in-september-66695698
  stock-photo-sunlight-falls-on-the-rural-road-in-the-misty-autumnal-forest-photo-taken-in-september-66695698
 • stock-photo-sunlight-in-green-coniferous-forest-summer-nature-273007613
  stock-photo-sunlight-in-green-coniferous-forest-summer-nature-273007613
 • stock-photo-sunlight-in-the-green-forest-147926504
  stock-photo-sunlight-in-the-green-forest-147926504
 • stock-photo-sunlit-foggy-forest-with-black-locust-tree-on-clearing-154819184
  stock-photo-sunlit-foggy-forest-with-black-locust-tree-on-clearing-154819184
 • stock-photo-sunlit-foggy-forest-with-black-locust-tree-on-clearing-154819202
  stock-photo-sunlit-foggy-forest-with-black-locust-tree-on-clearing-154819202
 • stock-photo-sunlit-spruce-tree-forest-171583115
  stock-photo-sunlit-spruce-tree-forest-171583115
 • stock-photo-sunny-summer-forest-with-footpath-79912138
  stock-photo-sunny-summer-forest-with-footpath-79912138
 • stock-photo-sunset-in-park-56589865
  stock-photo-sunset-in-park-56589865
 • stock-photo-sun-shining-over-road-path-walkway-through-forest-sunset-sunrise-in-autumn-coniferous-forest-323857715
  stock-photo-sun-shining-over-road-path-walkway-through-forest-sunset-sunrise-in-autumn-coniferous-forest-323857715
 • stock-photo-tall-forest-of-sequoias-yosemite-national-park-california-210601591
  stock-photo-tall-forest-of-sequoias-yosemite-national-park-california-210601591
 • stock-photo-the-arashiyama-bamboo-grove-of-kyoto-japan-244789828
  stock-photo-the-arashiyama-bamboo-grove-of-kyoto-japan-244789828
 • stock-photo-the-flourish-bamboo-forest-with-glorious-morning-sunshine-114612391
  stock-photo-the-flourish-bamboo-forest-with-glorious-morning-sunshine-114612391
 • stock-photo-trail-through-misty-autumn-forest-221303215
  stock-photo-trail-through-misty-autumn-forest-221303215
 • stock-photo-tree-black-silhouettes-and-white-snow-street-view-through-old-forest-108800927
  stock-photo-tree-black-silhouettes-and-white-snow-street-view-through-old-forest-108800927
 • stock-photo-tree-canopy-country-road-320271650 (1)
  stock-photo-tree-canopy-country-road-320271650 (1)
 • stock-photo-tree-canopy-country-road-320271650
  stock-photo-tree-canopy-country-road-320271650
 • stock-photo-tree-canopy-country-road-320271653 (1)
  stock-photo-tree-canopy-country-road-320271653 (1)
 • stock-photo-tree-canopy-country-road-320271653
  stock-photo-tree-canopy-country-road-320271653
 • stock-photo-treeline-382646329
  stock-photo-treeline-382646329
 • stock-photo-tree-lined-path-132430718
  stock-photo-tree-lined-path-132430718
 • stock-photo-tree-lined-pathway-through-a-beautiful-leafy-green-park-241138561
  stock-photo-tree-lined-pathway-through-a-beautiful-leafy-green-park-241138561
 • stock-photo-trees-in-the-park-at-night-88640902
  stock-photo-trees-in-the-park-at-night-88640902
 • stock-photo-tunnel-bamboo-trees-315113981
  stock-photo-tunnel-bamboo-trees-315113981
 • stock-photo-union-wood-sunrise-134545817
  stock-photo-union-wood-sunrise-134545817
 • stock-photo-view-of-a-stone-pathway-through-a-beautiful-green-park-in-summer-246517120
  stock-photo-view-of-a-stone-pathway-through-a-beautiful-green-park-in-summer-246517120
 • stock-photo-vintage-forest-background-147583841
  stock-photo-vintage-forest-background-147583841
 • stock-photo-vintage-forest-background-148081301
  stock-photo-vintage-forest-background-148081301
 • stock-photo-vintage-forest-background-372183253
  stock-photo-vintage-forest-background-372183253
 • stock-photo-walkway-flanked-on-both-sides-with-a-bamboo-forest-257481721
  stock-photo-walkway-flanked-on-both-sides-with-a-bamboo-forest-257481721
 • stock-photo-walkway-lane-path-with-green-trees-in-forest-beautiful-alley-in-park-pathway-way-through-dark-254322253
  stock-photo-walkway-lane-path-with-green-trees-in-forest-beautiful-alley-in-park-pathway-way-through-dark-254322253
 • stock-photo-walkway-lane-path-with-green-trees-in-forest-beautiful-alley-road-in-park-pathway-natural-352750301
  stock-photo-walkway-lane-path-with-green-trees-in-forest-beautiful-alley-road-in-park-pathway-natural-352750301
 • stock-photo-woman-walking-in-the-mystic-magic-deep-forest-370402052
  stock-photo-woman-walking-in-the-mystic-magic-deep-forest-370402052
 • stock-photo-wooden-paths-in-the-forest-mystical-journey-ahead-forest-without-people-calming-landscape-in-the-337042091
  stock-photo-wooden-paths-in-the-forest-mystical-journey-ahead-forest-without-people-calming-landscape-in-the-337042091
 • stock-photo-wooden-platform-and-asian-bamboo-forest-with-morning-sunlight-146349278
  stock-photo-wooden-platform-and-asian-bamboo-forest-with-morning-sunlight-146349278
 • stock-photo-wood-textured-backgrounds-in-a-room-interior-on-the-forest-backgrounds-111274775
  stock-photo-wood-textured-backgrounds-in-a-room-interior-on-the-forest-backgrounds-111274775
 • stock-photo-yellow-gingko-trees-in-napa-valley-california-vineyard-in-autumn-falling-leaves-cover-the-ground-452392924
  stock-photo-yellow-gingko-trees-in-napa-valley-california-vineyard-in-autumn-falling-leaves-cover-the-ground-452392924
 • stock-photo-yellow-leaves-on-the-alley-in-autumn-forest-86262721
  stock-photo-yellow-leaves-on-the-alley-in-autumn-forest-86262721